Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
30/03/2017, 15:30

Oferta komercjalizacji programu komputerowego BIOPOWER

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji do korzystania z programu komputerowego BIOPOWER opracowanego w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08.

 

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 6 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 30 marca 2017 roku nr 01/K/PO IG 01.03.01-00-132/08/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

 

ZAPROSZENIE_Z_DNIA_30_MARCA_2017_ROKU_NR_01KPO_IG_01.03.01_00_132082015_DO_SK_ADANIA_OFERT_NA_NABYCIE_LICENCJI_DO_KORZYSTANIA_Z_PROGRAMU_KOMPUTEROWEGO_BIOPOWER.pdf

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji 1.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji 1.xls

 Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/rolnictwo/oferta-komercjalizacji-programu-komputerowego-biopower