Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
04/09/2015, 12:30

Oferta komercjalizacji - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert zakupu licencji na technologie opracowane w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności" realizowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. 

Zapraszamy do składania ofert zakupu licencji na niżej wymienione rozwiązania opracowane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności:

 

  1. Oferta komercjalizacji 1 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami
  2. Oferta komercjalizacji 2 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowywania płyt fleksograficznych
  3. Oferta komercjalizacji 4 Bio-Aero-Revital - system rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych
  4. Oferta komercjalizacji 5 Mobilne sito do kompostu dla niewielkich instalacji
  5. Oferta komercjalizacji 6 Mamut - Treatment - System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych
  6. Oferta komercjalizacji 8 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków
  7. Oferta komercjalizacji 9 System monitoringu i kontroli procesu małych kompostowni
  8. Oferta komercjalizacji 10 AirLift-Treatment - system oczyszczania i transportu ścieków bytowych

 

Oferty zakupu (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 14 września 2015 r. na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Oferta komercjalizacji 1 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami.pdf

Oferta komercjalizacji 2 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowywania płyt fleksograficznych.pdf

Oferta komercjalizacji 4 Bio-Aero-Revital system rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych.pdf

Oferta komercjalizacji 5 Mobilne sito do kompostu dla niewielkich instalacji.pdf

Oferta komercjalizacji 6 Mamut Treatment System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych.pdf

Oferta komercjalizacji 8 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków.pdf

Oferta komercjalizacji 9 System monitoringu i kontroli procesu małych kompostowni.pdf

Oferta komercjalizacji 10 AirLift Treatment system oczyszczania i transportu ścieków bytowych.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/oferta-komercjalizacji-oferta-nieaktualna