09/02/2018, 14:29

Zaproszenie do składania ofert na zakup pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. do zapylania roślin uprawianych pod osłonami w okresie jesienno-zimowym

Zapraszamy do składania zamówień na zakup osobników pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. gotowych do zapylania roślin uprawianych pod osłonami w okresie jesienno-zimowym.

Oferty zakupu pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 9 LUTEGO 2018 NR 7/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE PRODUKTÓW WEDŁUG TECHNOLOGII

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu.xls

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu.pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top