29/01/2019, 09:34

Oferta komercjalizacji technologii pn. "System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia"

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w  miejscu wytworzenia".

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top