22/10/2018, 10:15

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni – Biogaz+" - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni – Biogaz+".

Oferty nabycia licencji na technologię (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Prezentacja poglądowa BIOGAZ.pdf

  

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r. o zmianie terminu składania ofert


 


Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 NR 29/42/InIn+/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 NR 29/42/InIn+/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 NR 2942/InIn/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji .pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji .xls

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top