13/06/2018, 12:14

Oferta komercjalizacji technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 2 i/lub 3) należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2020 drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

 

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert


Zgodnie z pkt 9 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  13 czerwca 2018 roku nr 13/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

Zgodnie z pkt 9 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  13 czerwca 2018 roku nr 13/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 13 CZERWCA 2018 ROKU NR 13/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIĘ/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia nr 13/2018.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załacznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 3 Formularz oferty zakupu praw patenty.pdf

Załącznik nr 3 Formularz oferty zakupu praw patenyu.xls

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top