Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

O Centrum
Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – otyłość
20.10.2016

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologie opracowane w ramach projektu nr. POIG 01.01.02-00-061/09 pod tytułem: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych". Oferowane technologie dotyczą wytwarzania żywności prozdrowotnej mającej wpływ na określone parametry żywieniowe i zdrowotne w jednostce  chorobowej otyłość.

Niniejszym informujemy, że w opisie przedmiotu oferty dokonano następujących zmian:

 1. Pierwotnie w ofercie 4.5 wymieniony został niepoprawnie składnik aktywny ekstrakt liści herbaty żółtej, który został poprawiony na ekstrakt liści pokrzywy.
 2. Pierwotnie w ofercie 4.6 wymieniony został niepoprawnie składnik aktywny ekstrakt liści herbaty żółtej, który został poprawiony na owoce morwy białej, owoce żurawiny.

Poniże zmiany nie mają wpływu na pozostałe warunki zaproszenia do składania ofert.

 

Zgodnie z pkt 7 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 19.11.2015 r. nr 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez:

 1. rozszerzenie przedmiotu Zaproszenie tj. dopuszczenie obok możliwości składania ofert na nabycie licencji na technologie także możliwości składania ofert na nabycie praw do technologii,
 2. dopuszczenie możliwości podania do wiadomości potencjalnego Oferenta na podstawie jego pisemnego zapytania: minimalnej wysokości opłaty wstępnej i opłat okresowych za nabycie licencji na technologie lub minimalnej ceny za nabycie praw do technologii, określonych według szacowanej wartości rynkowej technologii

 

Oferty nabycia licencji/praw (zgodne z załącznikiem nr 1 lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

   

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 8 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  19.11.2015 NR 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 19.11.2015 NR 4/K/PO IG 01.01.02-00-061/09/2015 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI/PRAW NA TECHNOLOGIE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.xls

 

Informacji merytorycznych na temat oferowanych technologii udziela:

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

email: angramza@up.poznan.pl

tel. 0-61 848-7331