Aktualności

26/04/2022, 13:30

Pilotażowy program motywacyjny dotyczący zgłaszania wynalazków

W celu zwiększenia aktywności pracowników naukowych Uniwersytetu w zakresie liczby zgłoszeń patentowych została podjęta decyzja o wprowadzeniu działań motywacyjnych, polegających na przyznaniu 15 premii pracownikom będącym twórcami wynalazków zgłoszonych przez Uniwersytet do ochrony w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 października 2022 roku. 
25/04/2022, 14:22

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - wyniki konkursu w ramach II edycji programu

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę kół naukowych, które otrzymają dofinansowanie na realizację swoich projektów w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe”. W tegorocznej edycji aplikowało 214 wnioskodawców, z których zakwalifikowało się 106 projektów, a łączna kwotę dofinansowania tej edycji to 5 746 326,29 zł. Wśród laureatów z naszego Uniwersytetu znalazły się: Koło Naukowe Technologów Żywności oraz Koło Naukowe Projektantów Mebli.

22/04/2022, 13:42

Strefa Pomysłodawcy - Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

21 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie informacyjne na temat projektu Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0. skierowane do studentów V roku kierunku Biotechnologii Uniwersytetu Przyrdoniczego w Poznaniu.

14/04/2022, 10:57

RADOSNEJ WIELKANOCY życzy Zespół CIiTT

Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13/04/2022, 16:14

Spotkanie online z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

12 kwietnia 2022 roku, w związku z rozpoczęciem współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Poznańskim Instytutem Technologicznym, odbyło się spotkanie online podczas którego został zaprezentowany zakres merytoryczny prac poszczególnych Centrów oraz zostały omówione możliwości związane z podjęciem współpracy badawczej i projektowej obu jednostek. 

12/04/2022, 13:59

Strefa Pomysłodawcy - Lista rankingowa II fazy inkubacji

12 kwietnia 2022 roku trakcie Panelu Ekspertów wybrano 10 Pomysłów z I rundy naboru, które zakwalifikowały się do II fazy inkubacji.
11/04/2022, 09:28

Decyzja Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentu na wynalazek pn. "Sposób kompostowania z funkcjonalnymi odpadami kompostowymi"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu patentu na wynalazek pn. "Sposób kompostowania z funkcjonalnymi odpadami kompostowymi", który został opracowany przez zespół z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu :
  • dr inż. Jakub Mazurkiewicz (Katedra Inżynierii Biosystemów),
  • dr inż. Damian Janczak (Katedra Inżynierii Biosystemów),
  • dr inż. Sebastian Kujawiak (Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej).
Serdecznie gratulujemy!
08/04/2022, 15:16

Inteligentny kompostownik Dżo w projekcie Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0

Jedną z uczestniczek projektu Strefa Pomysłodawcy jest Witkoria Kozłowska i jej  inteligentny kompostownik, w którym kalifornijskie dżdżownice przetwarzają bioodpady – Dżo.

08/04/2022, 13:57

Pierwszy #KISDesignJAM w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy-Wsparcie 4.0 zakończony

6 kwietnia 2022 roku w Warszawie odbył się #KISDesignJAM Challenge - pierwszy kreatywny warsztat dla innowatorów w ramach projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top