Aktualności

03/02/2021, 17:56

Decyzja Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentu na wynalazek pn. "Sposób wytwarzania przekąski serowej"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu patentu na wynalazek pn. "Sposób wytwarzania przekąski serowej". Autorami patentu są naukowcy pracujący na Wydziale Nauki o Żywności i Żywieniu, Pani dr inż. Sylwia Chudy z Katedry Jakości Produktów Mleczarskich i Pan dr inż. Michał Piątek z Katedry Technologii Mięsa.

 

 

03/02/2021, 11:52

Wybór projektów prac przedwdrożeniowych przewidzianych do objęcia dofinansowaniem w ramach Projektu MNiSW/2020/333/DIR pt. „AgriBioFood PULS IUNG 4.0” w programie MEiN pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii jako koordynator projektu współfinansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej MNiSW) pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0)” informuje, że zakończono prace związane z oceną merytoryczną wniosków o finansowanie projektów prac przedwdrożeniowych (ppp).

 

22/12/2020, 10:39

Vademecum transferu technologii

Centrum zachęca pracowników, doktorantów i studentów do zapoznania się z najnowszą publikacją dotycząca transferu technologii.

 

22/12/2020, 09:16

Szkolenia pt.: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne

W dniu 11 i 18 grudnia 2020 r. odbyły się w trybie online dwa szkolenia pt. Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne, które przeprowadziła dr Izabela Pietrzak-Abucewicz (radca prawny CIiTT Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Szkolenia były skierowane dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów. Podczas szkoleń przedstawiona została problematyka współpracy uczelni z przedsiębiorcami przy: realizacji przez studentów prac dyplomowanych „zamawianych” oraz przy realizacji przez studentów praktyk/staży zawodowych i prac dyplomowych w ramach studiów dualnych prowadzonych przez uczelnię.

21/12/2020, 11:31

Posiedzenie Rady Programowej CIiTT UPP

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się w trybie online Posiedzenie Rady Programowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W obradach udział wzięli przedstawiciele naukowców, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także przedstawiciele Miasta Poznań i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz przedsiębiorców. Przedmiotem posiedzenia było omówienie dotychczasowej działalności CIiTT oraz dyskusja nad dalszymi kierunkami jego rozwoju. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady prof. dr hab. Jerzego Smardzewskiego o blaskach i cieniach prowadzenia spółki celowej przez uczelnię wyższą opowiedział dr inż. Jakub Jasiczak Prezes Spółki Celowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

17/12/2020, 05:30

Zaproszenie na szkolenie: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 18.12.2020 r. (Projekt RID)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenie wewnętrzne on-line pt.:

 

Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – konsultacje modeli podziału praw do wyników prac badawczych

 

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa w latach 2019-2022.

02/12/2020, 14:24

Zaproszenie na szkolenia: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 11.12.2020 r. i 18.12.2020 r. (Projekt RID)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:

 

Szkolenie nr 1: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – zagadnienia ogólne

 

Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – konsultacje modeli podziału praw do wyników prac badawczych

 

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa w latach 2019-2022.

02/12/2020, 13:00

Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach przeprowadzonego naboru na prowadzenie prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r. wpłynęły 33 Wnioski konkursowe na łączną kwotę dofinansowania 1 483 928,00 zł PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 846 235,00 zł PLN. Alokacja przeznaczona na realizację prac przedwdrożeniowych wynosi 834 000,00 PLN

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych Wniosków.

13/11/2020, 12:36

Przedłużenie naboru wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) informuje, iż działając zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu konkursu w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” przedłuża do dnia 30.11.2020 r. termin naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top