04/03/2024, 13:05

Projekt PREIDUB - szkolenie informacyjne

W imieniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Piotra Golińskiego w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji Projektu PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza         na szkolenie informacyjne on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Termin szkolenia oraz zakres tematyczny:

 

               8 marca (piątek) w godz. 10:00 – 11:00

Ogólne informacje o Projekcie PREIDUB dotyczące głównych założeń oraz poszczególnych działań w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych w poszczególnych dyscyplinach na Uniwersytecie

                  Link do szkolenia

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie: 61 846 62 70.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu nie są wymagane.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top