13/12/2021, 11:59

Zaproszenie na kolejne szkolenia w ramach projektu RID w dniu 15.12.2021r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 15.12.2021 r. pracowników, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:
 • Szkolenie nr 1: Prace dyplomowe – podział praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnię a studenta (czas trwania: 1h)
 • Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych (czas trwania: 1h) organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) w latach 2019-2022.

 •                                             

   

  Tematyka szkoleń:
  Szkolenia stanowią kontynuację szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w dniach 11 i 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkoleń przedstawione zostaną, budzące rozliczne wątpliwości prawne i praktyczne, zagadnienia związane z podziałem praw własności intelektualnej na tle prac dyplomowych, które mają wymiar uniwersalny przy realizacji wszystkich prac dyplomowych, w tym kwestia ochrony „nowości” wyników prac badawczych w procedurze dyplomowania. Przedmiotem odrębnego omówienia będzie także problematyka współpracy uczelni z przedsiębiorcami przy: realizacji przez studentów prac dyplomowanych „zamawianych” oraz przy realizacji przez studentów praktyk/staży zawodowych i prac dyplomowych w ramach studiów dualnych prowadzonych przez uczelnię. Na każdej z wyżej wskazanych płaszczyzn współpracy może dojść do powstania wyników prac badawczych, posiadających wartość rynkową i wykazujących potencjał wdrożeniowy, co wymaga w dalszej kolejności ustalenia, czy właścicielem/współwłaścicielem (i ewentualnie w jakim zakresie) takich wyników jest uczelnia.

   

  Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie problematyki własności intelektualnej w kontekście prac dyplomowych oraz stworzeniem transparentnych procedur współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami w ramach: procesu dyplomowania studentów i studiów dualnych. Przedmiotowe formuły kształcenia praktycznego studentów nie powinny być bowiem postrzegane wyłącznie w wymiarze dydaktycznym, lecz również jako szansa na zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki (tj. realizacji trzeciej misji uczelni objętej także ewaluacją).

    


  Terminy szkoleń:
  Szkolenie nr 1: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 10:00-11:00

  Szkolenie nr 2: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 11:00-12:00

   

  Zgłoszenia udziału w szkoleniach:

  Wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do Zaproszenia na szkolenia) prosimy przesłać na adres e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl do dnia 15.12.2021 r. do godz. 9:00. W odpowiedzi przesłany zostanie link do wydarzenia na platformie MS Teams.

   

  Formuła szkoleń:

  Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 63.

   

  Zaproszenie na szkolenia w ramach RID.pdf

  Formularz zgłoszenia na szkolenia w ramach RID.word

  Formularz zgłoszenia na szkolenia w ramach RID.pdf

   

  KONTAKT

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Kolegium Rungego
  ul. Wojska Polskiego 52
  60-627 Poznań
  Zobacz jak można do nas dojechać
  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top