Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
13/12/2021, 11:59

Zaproszenie na kolejne szkolenia w ramach projektu RID w dniu 15.12.2021r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 15.12.2021 r. pracowników, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:
 • Szkolenie nr 1: Prace dyplomowe – podział praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnię a studenta (czas trwania: 1h)
 • Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych (czas trwania: 1h) organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) w latach 2019-2022.

 •                                             

   

  Tematyka szkoleń:
  Szkolenia stanowią kontynuację szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w dniach 11 i 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkoleń przedstawione zostaną, budzące rozliczne wątpliwości prawne i praktyczne, zagadnienia związane z podziałem praw własności intelektualnej na tle prac dyplomowych, które mają wymiar uniwersalny przy realizacji wszystkich prac dyplomowych, w tym kwestia ochrony „nowości” wyników prac badawczych w procedurze dyplomowania. Przedmiotem odrębnego omówienia będzie także problematyka współpracy uczelni z przedsiębiorcami przy: realizacji przez studentów prac dyplomowanych „zamawianych” oraz przy realizacji przez studentów praktyk/staży zawodowych i prac dyplomowych w ramach studiów dualnych prowadzonych przez uczelnię. Na każdej z wyżej wskazanych płaszczyzn współpracy może dojść do powstania wyników prac badawczych, posiadających wartość rynkową i wykazujących potencjał wdrożeniowy, co wymaga w dalszej kolejności ustalenia, czy właścicielem/współwłaścicielem (i ewentualnie w jakim zakresie) takich wyników jest uczelnia.

   

  Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie problematyki własności intelektualnej w kontekście prac dyplomowych oraz stworzeniem transparentnych procedur współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami w ramach: procesu dyplomowania studentów i studiów dualnych. Przedmiotowe formuły kształcenia praktycznego studentów nie powinny być bowiem postrzegane wyłącznie w wymiarze dydaktycznym, lecz również jako szansa na zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki (tj. realizacji trzeciej misji uczelni objętej także ewaluacją).

    


  Terminy szkoleń:
  Szkolenie nr 1: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 10:00-11:00

  Szkolenie nr 2: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 11:00-12:00

   

  Zgłoszenia udziału w szkoleniach:

  Wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do Zaproszenia na szkolenia) prosimy przesłać na adres e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl do dnia 15.12.2021 r. do godz. 9:00. W odpowiedzi przesłany zostanie link do wydarzenia na platformie MS Teams.

   

  Formuła szkoleń:

  Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 63.

   

  Zaproszenie na szkolenia w ramach RID.pdf

  Formularz zgłoszenia na szkolenia w ramach RID.word

  Formularz zgłoszenia na szkolenia w ramach RID.pdf

   

  Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/szkolenia/zaproszenie-na-kolejne-szkolenia-w-ramach-projektu-rid-w-dniu-15-12-2021r