21/04/2023, 11:10

Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne (wydanie II), Poznań 2023

Wydanie II publikacji pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa dr Izabeli Pietrzak to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję spotkać się wielokrotnie podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie wnikliwej analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu.
Wszelkie zapytania i uwagi związane z publikacją należy kierować do autorki (mail:ipa@up.poznan.pl).
 
Informacje o autorce:

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim stażem, specjalizuje się w ochronie i transferze dóbr własności intelektualnej. Zawodowo zajmuje się obsługą procesów komercjalizacji jako Zastępca Dyrektora w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagroda Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości).

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top