Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
21/04/2023, 11:10

Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne (wydanie II), Poznań 2023

I. Pietrzak , Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne (wydanie II), Poznań 2023
Wydanie II publikacji pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa dr Izabeli Pietrzak to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję spotkać się wielokrotnie podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie wnikliwej analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu.
Wszelkie zapytania i uwagi związane z publikacją należy kierować do autorki (mail:ipa@up.poznan.pl).
 
Informacje o autorce:

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim stażem, specjalizuje się w ochronie i transferze dóbr własności intelektualnej. Zawodowo zajmuje się obsługą procesów komercjalizacji jako Zastępca Dyrektora w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagroda Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości).

 
Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/publikacje/proces-komercjalizacji-wynikow-b-r-wybrane-zagadnienia-prawne-wydanie-ii-poznan-2023