27/03/2023, 13:20

KickOff uczestników projektu StartUPP! PULS

Kolejne warsztaty w ramach projektu StartUPP! PULS za nami. Tym razem zespoły StartUPP! PULS skupiły się nad zdefiniowaniem klienta oraz unikalnej propozycji wartości. 

Zdefiniowanie klienta jest kluczowe w każdym przedsięwzięciu biznesowym. W przypadku komercjalizacji wyników badań jest ono szczególnie ważne, gdyż klientem nie jest użytkownik końcowy, a w większości przedsiębiorstwo, które podejmie się wdrożenia wynalazku. Określenie z kolei unikalnej propozycji wartości jest w takim przypadku jeszcze bardziej złożone. Polega na określeniu korzyści odpowiadających potrzebom przedsiębiorcy wdrażającego wynalazek w swej działalności, z ujęciem korzyści użytkowników końcowych. 

Unikalna propozycja wartości zatem:

  • przyciąga nowych, lojalnych klientów;
  • wyróżnia firmę na tle konkurencji budując jej wizerunek;
  • buduje świadomość marki i sprawia, że odbiorcom łatwiej jest zapamiętać, czym zajmuje się firma;
  • odpowiada na system wartości klienta;
  • buduje lojalność klienta z produktem/usługą.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top