WYKAZ ZNAKÓW TOWAROWYCH UNIWERSYTETU

L.p.

Typ znaku towarowego

Nr prawa ochronnego/

Nr zgłoszenia

Klasy towarów i usług

Polskie znaki towarowe

1

Znak słowny

„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”


Z.462977

(decyzja UPRP z dnia 6.09.2017 r.)

5,7,8,9,10,11,12,16,21,29,30,31,

32,35,40,41,42,44

Wykaz klas Z.462977.pdf


2

Znak graficzny

Z.463103

(decyzja UPRP z dnia 9.05.2017 r.)

5,7,8,9,10,11,12,16,21,29,30,31,

32,35,40,41,42,44

Wykaz klas Z.463103.pdf

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top