Aktualności

19/10/2018, 09:21

Polska Nagroda Innowacyjności 2018

W dniach 24-25 września 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się VI Polski Kongres Przedsiębiorczości, podczas którego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz kolejny otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. 

19/10/2018, 09:18

Grüne Tage Thüringen

W dniach 21-23.09.2018 r. Kierownik projektu InnCOM_PULS Jacek Wawrzynowicz wziął udział w targach "Grüne Tage Thüringen" dotyczących innowacyjnych technologii stosowanych w rolnictwie, która odbyła się w Erfurcie w Niemczech. 

24/08/2018, 08:13

Nowe wzory obowiązujących formularzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami sposobu sprawozdawczości w systemie POLON na stronie internetowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii (http://www.ciitt.up.poznan.pl/Pliki-do-pobrania,p8.html) znalazły się nowe wzory następujących formularzy:

  • Zgłoszenia rezultatu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how,
  • Wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
16/08/2018, 10:33

Dofinansowanie na wdrażanie innowacyjności produktowej i procesowej w Wielkopolsce

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

19/07/2018, 10:34

AACRAO Technology & Transfer Conference

W dniach 7-10.07.2018 r. Dyrektor CIiTT UPP, Kierownik projektu InnCOM_PULS Jacek Wawrzynowicz wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. AACRAO Technology & Transfer Conference, która odbyła się w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. 

02/07/2018, 14:50

20th International Conference Materials, Methods & Technologies

W dniach 26-30.06.2018 r. zespół projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG wziął udział w XX międzynarodowej konferencji MATERIALS, METHODS & TECHNOLOGIES, która odbyła się w miejscowości Elenite w Bułgarii.

11/06/2018, 08:01

Ankieta kompetencyjna

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod niniejszym linkiem https://goo.gl/forms/blXVsFGMEavslUCk2. Ankieta jest elementem badań prowadzonych w ramach zadania pn. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego w projekcie pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

28/05/2018, 10:52

Udział w międzynarodowej konferencji ASTP PROTON

W dniach 23-25.05.2018 r. Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP/Kierownik projektu InnCOM_PULS Jacek Wawrzynowicz wraz z Z-cą Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych/Koordynatorem projektu InnCOM_PULS Robertem Fabiańskim wzięli udział w międzynarodowej konferencji ASTP PROTON (The Association of European Science and Technology Transfer Professional), będącej europejskim odpowiednikiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Polsce, która odbyła się w Liege w Belgii.

28/05/2018, 10:15

CIiTT laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w kategorii Innowacyjne rozwiązania przyszłości dla uczelni za realizację projektu pn. EkoBioFood – PULS PLANTINOVA PPNT (program pn. Inkubator Innowacyjności +)

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top