09/12/2022, 10:24

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w dniu 15.12.2022 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 15.12.2022 r. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenie wewnętrzne pt.: Praktyczne aspekty zgłoszeń do ochrony (czas trwania: 1h).

Tematyka szkolenia:
W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej oraz zagrożeniami wynikającymi z przedwczesnym ujawnieniem treści planowanego zgłoszenia. Przedstawione zostaną w wymiarze praktycznym definicje: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, czy pojęcia „know-how”. Poruszona zostanie także kwestia decyzji warunkowych oraz wiążące się z tym konsekwencje prawne.

 
Termin i godzina szkolenia15.12.2022 r. (czwartek) w godz. 11:00-12:00.

 
Formuła szkolenia:
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (o jego formule poinformujemy Państwa mailowo w dniu poprzedzającym termin planowanych warsztatów). W przypadku pytań prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 70.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu:
Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w formie mailowej na adres e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl do dnia 14.12.2022 r. do godz. 15:00. W odpowiedzi zostanie przesłana informacja o formule planowanego szkolenia.

Szkolenie 
organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra  Edukacji i Nauki) w latach 2019-2023.


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top