04/11/2022, 13:33

Strefa Pomysłodawcy (szkolenie online): Dobre praktyki z wdrożenia innowacji | 15.11.2022 11:00

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online organizowane w ramach projektu pn. „Strefa Pomysłodawcy” - ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wspierającego innowacyjność w Polsce.
Temat: Dobre praktyki z wdrożenia innowacji
  • Czym jest i na czym polega transfer technologii?
  • Co oznaczają terminy komercjalizacja i wdrożenia?
  • Na co zwrócić uwagę w transferze technologii /wiedzy?
  • Co jest przedmiotem komercjalizacji?
  • Czy terminy "wynalazek" i "innowacja" są tożsame?
  • Przebieg i rodzaje komercjalizacji
  • Kiedy sprzedaż, a kiedy licencja?
  • Przykłady udanych komercjalizacji na rynku

Termin: 15 listopada 2022 roku (wtorek)

Godzina: 11:00

Prowadzący: Justyna Cięgotura (Manager inkubacji i ekspert w projekcie SPW 4.0 z ramienia UPP)

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%4ameeting

REJESTRACJA: wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa za pomocą krótkiego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top