23/06/2022, 10:04

"Wieści akademickie: Skąd się biorą innowacje" | czerwiec 2022

Wywiad numeru: Skuteczna komercjalizacja wynalazku - czy warto? - str. 17-21
Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
Paweł Klimek, prezes BIOSTRA TECH sp. z o. o.
Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP

Pytanie numeru: Innowacyjny Uniwersytet, czyli jaki? - str. 53
Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wzmianki o CIiTT:
Moja historia jako innowatora - doświadczenie związane z tworzeniem innowacji - str. 29-32
Prof. dr hab. Jerzy Smardzewski | Dr inż. Krzysztof Wiaderek | Prof. dr hab. Wojciech Białas

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje - str. 55-57
Prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska, Koło Naukowe Technologów Żywności (KNTŻ)
Dr inż. Krzysztof Wiaderek, Koło Naukowe Projektantów Mebli (KNPM)

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top