01/12/2021, 19:38

„Wieści akademickie" czerwiec 2021 - synergia nauki z biznesem

Wywiad numeru pt. „Centra transferu technologii działają po to, aby wyniki badań pracowników naukowych trafiały na rynek", J. Wawrzynowicz - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, str. 18-20.


Felieton pt. EWALUACJA, czyli dlaczego UPP musi współpracować z gospodarką",

I. Pietrzak-Abucewicz - Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii, str. 46-49.


Głosem eksperta „Ujawnienie wynalazku przed zgłoszeniem w urzędzie patentowym – problem, którego można uniknąć", B. Fijałkowski - Rzecznik patentowy, str. 44-45.


Artykuł pt. Historie sukcesu - technologie wdrożone na rynek", P. Sajna - Starszy specjalista

ds. komercjalizacji, str. 24-25.


Artykuł pt. Projekt Inkubator Innnowacyjności 4.0 - wsparcie, promocja i komercjalizacja badań naukowych", M. Lesiecki - Broker innowacji, str. 26-33.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top