22/12/2022, 03:27

"Wieści akademickie: Co z tą wodą" | grudzień 2022

Uczelnia:
STARTUPP! PULS czyli jak pobudzić przedsiębiorczość polskiej nauki - str. 37-38
Justyna Cięgotura - kierownik projektu StartUPP! Puls, Jacek Wawrzynowicz - dyrektor CIiTT UPP


Wzmianki o CIiTT:
Znaczenie biotechnologii w kosmetologii. Nowy kierunek badawczo-rozwojowy praktykowany w pilotowej stacji biotechnologii - str. 31-34
Prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska 


KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top