01/12/2021, 19:25

Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne

Publikacja „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa radcy prawnego dr Izabeli Pietrzak-Abucewicz to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję zetknąć się podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu, które są wyrazem opinii własnych autorki, nie należy więc przypisywać im charakteru wiążącej wykładni przepisów. Publikacja w swym założeniu ma stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na temat doskonalenia procesów komercjalizacji wyników B+R w wymiarze prawnym i praktycznym.

Wszelkie zapytania i uwagi związane z publikacją należy kierować do autorki (mail:ipa@up.poznan.pl).
Informacje o autorce:
Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2002 r.), doktor nauk prawnych (od 2016 r.). Radca prawny (od 2007r.), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w latach: 2012 – 2016). Członek Rady Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2016 r.). Zawodowo zajmuje się obsługą prawną procesów komercjalizacji w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2015 r.), w tym w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagroda Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości). Autorka publikacji pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” powstałej w ramach projektu Dialog (2018 r.).

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top