13/03/2023, 09:00

Współpraca Uniwersytetu z gospodarką - licencje

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za pośrednictwem Centrum Innowacji i Transferu Technologii zawarł już 100 umów licencyjnych, na podstawie których podmioty z otoczenia społeczno–gospodarczego (głównie przedsiębiorcy) nabyły wyłączne lub niewyłączne uprawnienia do korzystania z technologii opracowanych przez naszych pracowników.

Licencjobiorcy dokonali wdrożenia 14 technologii na rynek, a liczba dokonanych zastosowań na rynku bądź w działalności gospodarczej przekroczyła 450 (w tym na podstawie sublicencji). Ponad 70-ciu pracowników Uniwersytetu otrzymało gratyfikacje finansowe związane z przysługującym im udziałem w środkach z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Przychody z komercjalizacji wyników B+R zostały ujęte w dorobku ewaluacyjnym za lata 2017-2021 w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

Zachęcamy pracowników Uniwersytetu do kreatywności i prowadzenia prac badawczych ukierunkowanych na potrzeby podmiotów z otoczenia społeczno–gospodarczego. Przypominamy, że podstawowe korzyści z komercjalizacji wyników B+R to: wpływ przychodów z komercjalizacji na ewaluację jakości działalności naukowej (kryterium II), możliwość przedstawienia wyników komercjalizacji w kryterium III ewaluacji – wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz bezpośrednie korzyści finansowe dla pracowników, katedr i Uniwersytetu.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top