07/03/2024, 12:19

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla biotechnlogii)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową biotechnologia na szkolenie, które odbędzie się w dniu 13 marca 2024 r. w godz. 11:00-13:30.

Tematyka szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej oraz zagrożeniami wynikającymi np. z przedwczesnego ujawnienia treści planowanego zgłoszenia. Przedstawione zostaną w wymiarze praktycznym definicje: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, czy pojęcie „know-how”. Poruszona zostanie także kwestia decyzji warunkowych oraz wiążące się z tym konsekwencje prawne. Szkolenie obejmie również swym zakresem omówienie zagadnień dotyczących kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki).

Termin i godzina szkolenia:

13.03.2024 r. (środa) w godz. 11:00-13:30.

Formuła szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez rzecznika patentowego i pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w formie stacjonarnej. Dokładne miejsce szkolenia zostanie potwierdzone w terminie późniejszym.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Prosimy o zgłaszanie zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu do Pani Prof. UPP dr hab. Małgorzaty Pietrowskiej-Borek  - Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny biotechnologia do dnia 11.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie i zachęcamy do przesyłania odpowiedzi.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top