17/03/2023, 14:32

Strefa fizyczna na UPP – wizyta jednego z Pomysłodawców projektu

W dniu 16 marca 2023 roku Strefę Fizyczną Pomysłodawcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedził p. Adam Łaszczewski, który w ramach III fazy inkubacji rozwija pomysł pn. SelfPost.

W ramach spotkania z Pomysłodawcą zostały omówione zagadnienia będące przedmiotem doradztwa zespołu ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

·  wycena wartości rynkowej technologii

·  modelowanie procesu komercjalizacji i wdrażania technologii

·  kluczowe aspekty modeli umów

·  konsultacja i testowanie pomysłu z zespołami naukowymi

·  budowa prototypów i walidacji pomysłów

·  prowadzenie negocjacji warunków umów komercjalizacyjnych

Podczas spotkania omówiono także zakres zrealizowanych prac w ramach usług zewnętrznych w II fazie, które pozwoliły na opracowanie aplikacji do świadczenia usług odbioru przesyłek,  a także zakres i stan realizacji zewnętrznych usług w III fazie inkubacji związanych z opracowaniem inteligentnego zamka, który będzie wykorzystywany w usłudze SelfPost.KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top