17/06/2024, 09:53

Ogłoszenie o pracę -Starsza Specjalistka/Starszy Specjalista ds. komercjalizacji

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

poszukuje pracownika

na stanowisko

STARSZEJ SPECJALISTKI/ STARSZEGO SPECJALISTY DS. KOMERCJALIZACJI

w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wymagania:
-      wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane magisterskie z zakresu ekonomii/prawa/zarządzania,
-      minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe,
-      doskonała znajomość obsługi MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point (doświadczenie w przygotowywaniu prezentacji),
-      bardzo wysoko rozwinięta umiejętność organizacji pracy własnej, w tym dokładność
i odpowiedzialność,
-      umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
-      wysokie umiejętności interpersonalne,
-      dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-      inicjatywa i samodzielność działania,
-      gotowość do uczestniczenia w szkoleniach i tematycznych studiach podyplomowych,
-      mile widziana znajomość zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej i procesów komercjalizacji.
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
-
-      przygotowanie i koordynacja dokumentacji związanej z ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
-      obsługa i nadzorowanie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
-      obsługa wyceny wartości rynkowej dóbr intelektualnych,
-      tworzenie ofert technologicznych dotyczących sprzedaży rozwiązań opracowywanych na Uczelni,
-      koordynacja realizacji działań Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej,
-      obsługa aplikacji do zarządzania własnością intelektualną i procesami komercjalizacji,
-      obsługa realizacji umów związanych z komercjalizacją,
-      przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Uczelni,
-      współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami,
-      pozostałe zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum.
 

Oferujemy:

-     stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

-     stanowisko oraz wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,

-     pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce uczelnianej – Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

-     zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy z zakresu realizacji projektów,

-     możliwość udziału w ciekawych szkoleniach,

-     udział w realizacji projektów pozyskanych ze środków krajowych i zagranicznych,

-     pracę w zgranym zespole,

-     wsparcie doświadczonych współpracowników,

-     świadczenia z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych,

-      dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

Oferta powinna zawierać:

·       CV ze zdjęciem,

·       List motywacyjny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 24 czerwca 2024 r. na adres mailowy: ciitt@up.poznan.pl z tematem wiadomości „starsza specjalistka/starszy specjalista ds. komercjalizacji CIiTT”.

Ogłoszenie o pracę - starszy specjalista CIiTT

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top