01/07/2024, 10:38

Ogłoszenie o pracę - Mentor

Projekt Laboratorium Innowatora – Strefa Kreatywnych Pomysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.27 Laboratorium Innowatora.

Twój zakres obowiązków

1) Organizacja procesu mentoringu w projekcie w szczególności:

·         Udział w opracowaniu Indywidualnego Planu Inkubacji dla wyznaczonego pomysłodawcy z wyznaczeniem kamieni milowych

·         Nadzorowanie i koordynowanie pracy pomysłodawcy w zakresie prowadzenia niezbędnych działań mających na celu rozwój pomysłu tak, by mógł on być ostatecznie przygotowany w     formie innowacyjnego produktu w postaci MVP

·         Planowanie i koordynacja usług dostarczanych w projekcie dla pomysłodawcy w zakresie doradztwa i usług związanych z wytworzeniem MVP

·         Pomoc pomysłodawcy w przygotowaniu rentownego i skalowalnego modelu biznesowego (prace nad rozwojem pomysłu uwzględniać powinny metodologię Lean Canvas)

·         Opracowanie i przekazanie po zakończeniu każdej z dwóch faz mentoringu raportu z prac pomysłodawcy zawierającego:

o   Wyniki badań rynkowych (po I fazie)

o   Sprawozdanie z przebiegu procesu mentoringu w ramach projektu, w tym opis otrzymanych usług podstawowych i specjalistycznych (doradztwo, usługi w zakresie opracowania MVP);

o   Model biznesowy opracowany przez pomysłodawcę wspólnie z mentorem

o   Ocenę zaangażowania pomysłodawcy w realizację założonych prac

·         Raportowanie na bieżąco postępów procesu mentoringu w narzędziu informatycznym wskazanym przez Operatora

 

Metodyka pracy z pomysłodawcą zakłada realizację zadań i spotkań zarówno w formacie on-line z wykorzystaniem wybranego (dogodnego dla pomysłodawcy) komunikatora internetowego jak również stacjonarnie w siedzibie Operatora.

2) Uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach (w tym promocyjnych), Info Day, Demo day oraz realizacja innych czynności w zakresie merytorycznym niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Nasze wymagania

·        Posiadanie wykształcenia wyższego, mile widziane z zakresu przedsiębiorczości

·        Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia na stanowisku związanym z wdrażaniem innowacyjnych produktów lub usług na rynek, w tym z zakresu tworzenia modeli i ścieżek komercjalizacji oraz czynności związanych z przeprowadzaniem wycen wartości rynkowej nowych technologii

·        Doświadczenie w prowadzeniu mentoringu dla osób fizycznych (indywidualnych pomysłodawców) i/lub start-upów i firm na wczesnym etapie działalności

·        Gotowość do prowadzenia wystąpień publicznych (mile widziane doświadczenie w tym zakresie)

·        Gotowość do odbywania wyjazdów służbowych

·        Biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

·        Umiejętność pracy w zespole

·       Charakteryzowanie się twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązań, łatwością nawiązywania kontaktów, empatią, odpowiedzialnością, rzetelnością, odpornością na stres - opanowaniem (cierpliwość) i kontrolą własnych emocji, tolerancją dla postaw, poglądów i przekonań innych osób, z którymi mentor będzie pracował nad pomysłem biznesowym

·        Mile widziana znajomość języka angielskiego

To oferujemy

·        Umowę o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu

·        Ciekawą i pełną wyzwań pracę

·        Przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów

·        Możliwości rozwoju kariery i udziału w kolejnych projektach

·        Możliwości nawiązywania ciekawych kontaktów z przedstawicielami sfery biznesowej i naukowej

Etat finansowany jest w ramach projektu Laboratorium Innowatora – Strefa Kreatywnych Pomysłów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 2.27 Laboratorium Innowatora.Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 8 lipca 2024 r. na adres mailowy: ciitt@up.poznan.pl z tematem wiadomości „Mentor”.

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top