10/06/2022, 13:15

III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce „Partnerstwo nauki i przemysłu źródłem rozwoju”

W dniu 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce „Partnerstwo nauki i przemysłu źródłem rozwoju” pod patronatem Rektora Uniwersytetu.
Motywem przewodnim konferencji jest integracja świata naukowego i gospodarczego w zakresie „Life Science” oraz identyfikacja wzajemnych potrzeb i możliwości rozwoju obu środowisk. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia:
  • bezpieczeństwa i jakości żywności
  • żywności prozdrowotnej
  • funkcjonalnych składników żywności i leków
  • gospodarki o obiegu zamkniętym
  • zrównoważonym łańcuchu dostaw
Jednym z prelegentów konferencji był Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Jacek Wawrzynowicz – który opowiedział o dobrych praktykach w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Tegoroczna edycja wydarzenia została połączona z jubileuszem 60-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top