24/06/2024, 09:19

Decyzja Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentu na wynalazek pn. „Ziołowy dodatek paszowy, w szczególności suplement diety pokarmowej kóz mlecznych oraz zastosowanie ziołowego dodatku paszowego"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał decyzję z Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu patentu na wynalazek P.434426 pn. „Ziołowy dodatek paszowy, w szczególności suplement diety pokarmowej kóz mlecznych oraz zastosowanie ziołowego dodatku paszowego".
Autorami wynalazku są:
• prof. dr hab. Jan Pikul (Katedra Jakości Produktów Mleczarskich)
• prof. dr hab. Jacek Wójtowski (Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców)
• dr inż. Romualda Danków - Kubisz (Katedra Jakości Produktów Mleczarskich)

Współautorami wynalazku są:
• dr inż. Joanna Foksowicz - Flaczyk
• dr inż. Katarzyna Grajek
• prof. dr hab. Przemysław Łukasz Mikołajczak
• dr Zdzisław Łowicki
• mgr Agnieszka Gryszczyńska
• prof. dr hab. Waldemar Buchwald

Serdecznie gratulujemy wszystkim twórcom!

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top