22/03/2023, 13:14

Decyzja Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentu na wynalazek pn: Sposób wytwarzania płyt osłonowych na bazie włókien lignocelulozowych spajanych środkami spożywczymi

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu patentu na wynalazek: Sposób wytwarzania płyt osłonowych na bazie włókien lignocelulozowych spajanych środkami spożywczymi
Autorami wynalazku są naukowcy z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna:
  • prof. dr hab. Radosław Mirski
  • prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka
Serdeczne gratulacje!

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Zobacz jak można do nas dojechać
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top