Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
26/04/2023, 08:00

Life Science Innovation 4.0 - Oferta technologii i produktów opracowanych w ramach projektu pt. Inkubator Innowacyjności 4.0

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ 4.0
Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/publikacje/life-science-innovation-4-0-oferta-technologii-i-produktow-opracowanych-w-ramach-projektu-pt-inkubator-innowacyjnosci-4-0