Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
10/01/2019, 10:45

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji"

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię pn. "Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji".

Oferty nabycia licencji na technologię (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:ciitt@up.poznan.pl.

 

Prezentacja poglądowa IP_PULS.pptx

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 NR 9/2019 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/zarzadzanie-wlasnoscia-intelektualna/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-oprogramowanie-ip-puls-narzedzie-komunikacji-w-zarzadzaniu-operacyjnym-wlasnoscia-intelektualna-i-procesami-komercjalizacji