Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
24/03/2023, 14:22

Strefa fizyczna na UPP – wizyta Pomysłodawców projektu

W dniu 22 marca 2023 roku Strefę Fizyczną Pomysłodawcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedzili Państwo Martyna i Konrad Jakubowscy, członkowie zespołu rozwijającego  w ramach III fazy inkubacji pomysł pn. GNOK - gra planszowa.

W ramach spotkania z Pomysłodawcą zostały omówione zagadnienia będące przedmiotem doradztwa zespołu ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

·  wycena wartości rynkowej technologii

·  modelowanie procesu komercjalizacji i wdrażania technologii

·  kluczowe aspekty modeli umów

·  konsultacja i testowanie pomysłu z zespołami naukowymi

·  budowa prototypów i walidacji pomysłów

·  prowadzenie negocjacji warunków umów komercjalizacyjnych

Podczas spotkania omówiono zakres prac koniecznych do zgłoszenia do ochrony prawnej wzoru przemysłowego, a także zakres zrealizowanych prac w ramach usług zewnętrznych w II fazie, które pozwoliły na opracowanie prototypu o minimalnej wartości użytkowej (MVP) oraz stan realizacji zewnętrznych usług w III fazie inkubacji. Ponadto omówiono zakres warsztatów, które zostaną zrealizowane wspólnie z zespołem pomysłodawców w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników.

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/ogloszenia/strefa-fizyczna-na-upp-wizyta-pomyslodawcow-projektu