Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
29/04/2020, 06:15

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0"

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0".

Technologia została opracowana w projekcie pt.  EkoBioFood - PULS Plantinova 2.0 w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności 2.0" w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

     

Oferty nabycia licencji na technologię (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 ROKU NR 10/ININ2.0/2020 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

 

PREZENTACJA TECHNOLOGII:

Dostosowanie programu BIOGAZ do potrzeb nabywców.mp4

 Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/inzynieria-srodowiska-i-zagospodarowanie-odpadow/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-oprogramowanie-do-kontroli-i-optymalizacji-pracy-biogazowni-biogaz-2-0