Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
29/04/2020, 05:46

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Czekolada probiotyczna z dereniem jako składnikiem prozdrowotnym"

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Czekolada probiotyczna z dereniem jako składnikiem prozdrowotnym".

Technologia została opracowana w projekcie pt.  EkoBioFood - PULS Plantinova 2.0 w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności 2.0" w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

  

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 1 i/lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 ROKU NR 5/ININ2.0/2020 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.xls

 

PREZENTACJA TECHNOLOGII:

Linia czekolad funkcjonalnych z preparatami z owoców derenia jako nośnik składników prozdrowotnych.mp4

 

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/technologia-zywnosci/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-czekolada-probiotyczna-z-dereniem-jako-skladnikiem-prozdrowotnym