Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
04/06/2019, 11:13

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania" - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania" opracowanej w projekcie pt. „Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich” nr PBS 1/A8/10/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 1 i/lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 4 CZERWCA 2019 ROKU NR 16/PBS1/A8/10/2012/2019 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.xls

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-quot-eubiotyk-dla-mlodych-zwierzat-przezuwajacych-zwlaszcza-dla-cielat-i-jego-zastosowania-quot-oferta-nieaktualna