Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
04/06/2019, 09:52

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania" - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania" opracowanej w projekcie pt. „Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich” nr PBS 1/A8/10/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 1 i/lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 4 CZERWCA 2019 NR 13/ PBS1/A8/10/2012/2019 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII .pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu praw.xls

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-quot-nowe-szczepy-bakterii-fermentacji-mlekowej-do-zwalczania-escherichia-coli-i-clostridium-perfringens-u-zwierzat-zwlaszcza-u-przezuwaczy-ich-kompozycje-i-zastosowania-quot-oferta-nieaktualna