Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
10/01/2019, 08:15

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej"

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej".

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 1 i/lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r. o zmianie terminu składania ofert

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  10 stycznia 2019 nr 0241/InIn/2019. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 10 stycznia 2019 nr 0241/InIn/2019. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 NR 0241/InIn/2019 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw patenty.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw patenty.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.xls

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/technologia-zywnosci/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-technologia-produkcji-preparatu-bialek-ziemniaka-do-celow-spozywczych-w-procesie-hydrolizy-enzymatycznej