Opublikowane na CIiTT UP w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/)
22/10/2018, 10:13

Oferta komercjalizacji technologii pn. "BioID - biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej" - oferta nieaktualna

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię pn. "BioID - biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej".

Oferty nabycia licencji na technologię (zgodne z załącznikiem nr 1) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r. o zmianie terminu składania ofert

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2834/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2834/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

 

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 NR 2834/InIn/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji .pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu licencji .xls

 

 

Adres źródła: https://ciitt.up.poznan.pl/oferta-technologii/oferta-komercjalizacji-technologii-pn-quot-bioid-biologiczna-identyfikacja-zanieczyszczen-w-wodzie-wodociagowej-quot-oferta-nieaktualna