Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Zgłoszenie wynalazku

Zgłoszenie wynalazku i patent Polski

  

 

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP nie ma zgodnie z wyłączeniem ustawowym terminów jakie obligowałyby Urząd do rozpatrzenia zgłoszenia w jakimś określonym terminie. Dlatego większość terminów dotyczących samego badania merytorycznego i wydania decyzji merytorycznej należy traktować jako przybliżone. Terminami jakie wprost wynika jaz przepisów jest termin publikacji – niezwłocznie po 18 miesiącach od zgłoszenia, termin na skorzystanie z pierwszeństwa – 12 miesięcy oraz termin maksymalnego czasu trwania ochrony – 20 lat od zgłoszenia. W wypadku udzielenia patentu określone są także terminy wnoszenia opłat okresowych za ochronę – przypadają one w rocznicę dokonania zgłoszenia, przy czym pierwsza opłata za ochronę przypadająca po wydaniu decyzji o udzieleniu patentu musi zostać wniesiona w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o udzieleniu patentu

W wypadku wzoru użytkowego procedura wygląda tak samo, ale krótszy o połowę  jest czas maksymalnej ochrony wzoru – wynosi on 10 lat

Opłata za zgłoszenie może być  wniesiona od razu ze zgłoszeniem. Jeżeli nie jest wówczas wnoszona to musi być wniesiona w ciągu miesiąca od wezwania z UPRP.

W ciągu 6 ciu miesięcy od zgłoszenia trzeba także złożyć oświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego – jeśli dotyczy w danej sprawie.

 

 

Zgłoszenie wynalazku w EPO

 

 

Procedura przed EPO – Europejskim Urzędem Patentowym może zostać wszczęta w trojaki sposób:

 1. Po bezpośrednim zgłoszeniu w EPO
 2. Po skorzystaniu z Pierwszeństwa (dokonane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zgłoszenia z jego wskazaniem)
 3. Po wejściu w fazę regionalną w ramach postępowania PCT – przed WIPO –Światową Organizacją ds. Własności Intelektualnej, w której najpierw prowadzi się postępowanie 

 

Generalnym założeniem procedury przed EPO jest to, że jedno, centralne zgłoszenie, badanie merytoryczne i decyzja o udzieleniu patentu „rozpada się” następnie na wiązkę patentów krajowych. Urzędy krajowe w większości przypadków przy walidacji patentu wymagają aby złożone zostało tłumaczenie patentu na język krajowy ( w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji o udzieleniu patentu europejskiego) i dodatkowo wymagana jest reprezentacja pełnomocnika miejscowego (także w większości przypadków).

Od czasu walidacji opłaty za ochronę wnosi się w poszczególnych krajach.

 

 

 

 

Zgłoszenie wynalazku w procedurze PCT

 

 

W procedurze PCT prowadzonej przed WIPO podobnie jak w EPO dokonuje się jednego zgłoszenia – różnica jest taka, że tutaj patent nie jest centralnie udzielany ani badany. Można co najwyżej wystąpić o wstępne badanie robione na wspólnym etapie międzynarodowym. Niezależnie czy badanie wstępne było prowadzone czy nie w większości krajów po 30 miesiącu należy ostatecznie wejść w fazy krajowe lub regionalne. Od tego momentu prowadzi się w każdym z tych urzędów postępowanie według przepisów krajowych.