Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Szkolenia

Zaproszenie do udziału w coachingowych sesjach warsztatowych w ramach podnoszenia kompetencji kadry naukowej, doktorantów i studentów w zakresie komercjalizacji innowacyjnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych

   

Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych w 2017 roku

 

Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych

 

Niektóre terminy coachingowych sesji warsztatowych uległy zmianie

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i  studentów  oraz współpracowników na bezpłatne coachingowe sesje warsztatowe finansowane w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W każdej z 20 sesji warsztatowych może wziąć udział do 21 uczestników. Sesje zostały podzielone na 4 moduły tematyczne, w ramach których realizowane będą spotkania dla 5 specjalizacji. Poszczególne sesje w ramach każdego modułu będą różniły się studiami przypadków, które zostaną dopasowane do specyfiki specjalizacji. Pozostałe zagadnienia zostaną przedstawione w sposób uniwersalny, w związku z powyższym w każdej z sesji będą mogły uczestniczyć osoby zajmujące się dowolną dyscypliną badawczą. Umożliwi to wybór udziału w warsztatach w danym bloku tematycznym w jednym z 5 wyznaczonych terminów.

Terminy i zakres sesji coachingowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Uniwersytetu oraz na stronie internetowej CIiTT.

 

Spotkania w ramach sesji coachingowych mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

  

Uczestnikami warsztatów mogą zostać:

 • Pracownicy naukowi i techniczni Uniwersytetu,
 • Doktoranci,
 • Studenci,
 • Przedsiębiorcy.

 

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.

 

   

Moderator sesji:

 

Zbigniew Krzewiński - doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., współtwórca kilkunastu spółek technologicznych, ekspert Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w kilkuset projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

 

 

Miejsce warsztatów:

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kolegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52

60-627 Poznań

  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod adresem poczty elektronicznej: inncom@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 65 lub 61 846 62 63.