Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Status prawny

Drogę do utworzenia CIiTT rozpoczęła Uchwała Senatu nr 122/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku. Centrum zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 188/2013 Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W kolejnym kroku legislacyjnym Senat Uczelni na podstawie Uchwały nr 123/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku zatwierdził Regulamin działania CIiTT. Ponadto Zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Jego Magnificencja Rektor powołał Radę Nadzorującą Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rada Nadzorująca sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością CIiTT. W skład Rady wchodzą głównie przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Uczelni. W zakresie kompetencji Rady znajduję się m.in. zatwierdzanie planów działania, wytyczanie głównych kierunków działania oraz zatwierdzanie budżetu Centrum.

 

Drugim organem powołanym zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku jest Rada Programowa. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie planów i kierunków działania i rozwoju CIiTT. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz podmiotów zewnętrznych, zarówno firm jak i organów samorządowych.