Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Publikacje

Wieści akademickie" czerwiec 2021 - synergia nauki z biznesem

 


Wieści akademickie nr 06/2021czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2021

 

Wywiad numeru pt. „Centra transferu technologii działają po to, aby wyniki badań pracowników naukowych trafiały na rynek", J. Wawrzynowicz - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, str. 18-20.

 

Felieton pt. EWALUACJA, czyli dlaczego UPP musi współpracować z gospodarką", 

I. Pietrzak-Abucewicz - Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii, str. 46-49.

 

Głosem eksperta „Ujawnienie wynalazku przed zgłoszeniem w urzędzie patentowym – problem, którego można uniknąć", B. Fijałkowski - Rzecznik patentowy, str. 44-45.

 

Artykuł pt. Historie sukcesu - technologie wdrożone na rynek", P. Sajna - Starszy specjalista 

ds. komercjalizacji, str. 24-25.

 

Artykuł pt. Projekt Inkubator Innnowacyjności 4.0 - wsparcie, promocja i komercjalizacja badań naukowych", M. Lesiecki - Broker innowacji, str. 26-33.

 

Ewaluacja UPP 2017-2021. Instrukcja w zakresie kryterium III

 

I. Pietrzak-Abucewicz, J. Wawrzynowicz, P. Sajna. Ewaluacja UPP 2017-2021. Instrukcja w zakresie kryterium III. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, Poznań 2021

 

Vademecum transferu technologii

 

J. Wawrzynowicz, Vademecum transferu technologii, Poznań 2020

 

Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim

  

J. Wawrzynowicz, P. Gabriel, Z. Krzewiński, Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, Gdańsk 2014

 

Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne

  

I. Pietrzak-Abucewicz, Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne, Poznań 2018

  

Publikacja „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” autorstwa radcy prawnego dr Izabeli Pietrzak-Abucewicz to zbiór praktycznych problemów, z którymi autorka miała okazję zetknąć się podczas swojej pracy zawodowej związanej z komercjalizacją wyników B+R. Jest to połączenie analizy podstaw prawnych oraz zaleceń dotyczących głównie procedur wewnętrznych i możliwych rozwiązań danego problemu, które są wyrazem opinii własnych autorki, nie należy więc przypisywać im charakteru wiążącej wykładni przepisów. Publikacja w swym założeniu ma stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na temat doskonalenia procesów komercjalizacji wyników B+R w wymiarze prawnym i praktycznym.

   

Wszelkie zapytania i uwagi związane z publikacją należy kierować do autorki (mail:ipa@up.poznan.pl).

  

Informacje o autorce:

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2002 r.), doktor nauk prawnych (od 2016 r.). Radca prawny (od 2007r.), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w latach: 2012 – 2016). Członek Rady Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2016 r.). Zawodowo zajmuje się obsługą prawną procesów komercjalizacji w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2015 r.), w tym w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Członek zespołu nagrodzonego: Polską Nagroda Innowacyjności (2017 i 2018 – w kategorii: Innowacyjna uczelnia) i Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju (2018 – w kategorii: Uczelnia przyszłości). Autorka publikacji pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” powstałej w ramach projektu Dialog (2018 r.).

  

 

Life Science Innovation 2.0 - Oferta technologii i produktów opracowanych w ramach projektu pt. Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ 2.0

 

 

Life Science Innovation - Oferta technologii i produktów opracowanych w ramach projektu pt. Inkubator Innowacyjności+

 

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ+