Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Projekt Strefa Pomysłodawcy

 

Program pn. "Strefa Pomysłodawcy" to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

 

Strefa Pomysłodawcy to pilotażowy projekt skierowany do osób fizycznych - kreatywnych i pomysłowych autorów innowacyjnych rozwiązań, innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, doktorantów, badaczy, osób zainteresowanych postępem technologicznym. Wsparcie w formie doradztwa mogą uzyskać osoby, które opracowały wynalazek/koncepcję w warunkach lub zakresie nie objętym umową o pracę, ani nie były związane relacjami prawnymi, z których wynika, że prawo własności dóbr intelektualnych ich autorstwa należy do innych podmiotów. Adresatami programu są również młode osoby i rodziny (pasjonaci nauki i nowych technologii), które w ramach strefy będą mogły eksperymentować, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, warsztatach i spotkaniach.

 

Celem projektu Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0  jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów. Dodatkowym celem programu jest wykorzystanie ww. przestrzeni dla rozwoju zainteresowań nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów, rodzin z dziećmi.

 

W ramach projektu zaplanowano wsparcie łącznie 1000 pomysłów w ramach 5 rund naboru, po 200 pomysłów w każdej rundzie naboru.

 

Na zakończenie każdej z 5 rund inkubacji  stanowiących zwieńczenie procesu wsparcia Pomysłodawcy - zorganizowane zostanie wydarzenie pod nazwą DemoDay, podczas którego najlepsi Pomysłodawcy będą mieli szansę zaprezentować się przed funduszami seed capital i venture capital oraz przed publicznością, która również będzie miała możliwość wyboru najlepszego pomysłu, który zostanie wyróżniony nagrodą pieniężną.

 

Działania w ramach programu „Strefa Pomysłodawcy” realizowane są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum „Innowatorzy 2021”, którego członkami są:

 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Lider konsorcjum);
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Członek  konsorcjum);
 • Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. (Członek  konsorcjum)

 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 

W ramach projektu CIiTT  realizuje następujące działania :
 

1. Opracowanie unikalnego autorskiego poradnika Kompendium Innowatora
    (Koordynator ze strony UPP J. Wawrzynowicz)
2. Opiekę na Pomysłodawcą w zakresie kwestii technicznych i  formalnych udziału w projekcie
3. Wsparcie w kwestiach organizacyjnych
4. Identyfikację i analizę potrzeb pomysłodawcy w zakresie korzystania ze Strefy
5. Identyfikowanie, monitorowanie i analiza postępów Pomysłodawcy nad rozwojem pomysłu
6. Przygotowanie Pomysłodawcy do wystąpienia przed inwestorem pod względem organizacyjnym
7. Ocenę pomysłów na poszczególnych etapach
8. Wydanie rekomendacji w zakresie potencjału pomysłu
9. Udział w eksperckich panelach
10. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla Pomysłodawców
11. Zindywidualizowane konsultacje i pracę nad pomysłem z Pomysłodawcą

  

Dzięki szerokiej sieci współpracy członków konsorcjum w ramach ekosystemu innowacji Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0 zapewni kompleksowy system wsparcia oraz zainicjuje proces rozwoju społeczeństwa proinnowacyjnego. Konsorcjanci na potrzeby niniejszego projektu zaprosili do współpracy m.in. Orange Polska S.A., Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT), fundusze VC (Aligo VC, InnoVenture, Brige Alfa by YouNick Mint, Green Alpha, Open Innovation by You Nick Mint ASI, Simpact Found Alternatywna spółka Inwestycyjna,Spinaker Alfa, Netrix VC sp. z o.o.) oraz Porozumienie Spółek Celowych (PSC) jednostek naukowych.

 

Wartość Projektu wynosi 5 424 465,00 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 000 000,00 PLN.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji działań w ramach Projektu: 30 czerwca 2023 r.