Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Projekt Koła Naukowego OPERON

 

Projekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców. Wśród zwycięskich wniosków znalazł się między innymi projekt Koła Naukowego Studentów Biotechnologii OPERON pt. „Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A”. Wniosek konkursowy przygotowany został pod opieką prof. UPP dr hab. Małgorzaty Pietrowskiej-Borek (Katedra Biochemii i Biotechnologii), prof. UPP dr hab. Darii Szymanowskiej (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności) oraz dr inż. Tomasza Cłapy (Katedra Biochemii i Biotechnologii).

 

Przedmiotem Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

 

Działania projektowe w kwestiach związanych z komercjalizacją technologii wspierane będą przez zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

Wartość dofinansowania projektu wynosi 69 958,00 PLN.

 

Przewidywany okres realizacji działań w ramach Projektu: 12 miesięcy (czerwiec 2021 – maj 2022).