Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Projekt InnCOM_PULS

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
 2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
 3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
 4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
 5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
 6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
 7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
 8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
 9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

  

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl