Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

O Centrum
Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
10.05.2018

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 2 i/lub 3) należy przesyłać do dnia 30 grudnia 2020 drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Ogłoszenie z dnia 30.06.2020 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 9 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 10 maja 2018 roku nr 9/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

Zgodnie z pkt 9 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 10 maja 2018 roku nr 9/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU NR 9/K/PO IG 01.01.02-00-074/09/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Opis technologii.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji.xls

Załącznik nr 3 Formularz oferty nabycia praw.pdf

Załącznik nr 3 Formularz oferty nabycia praw.xls