Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

O Centrum
Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli"
22.10.2018

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli".

  

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodne z załącznikiem nr 1 i/lub 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: ciitt@up.poznan.pl.

 

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r. o zmianie terminu składania ofert

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2640/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 1. Termin składania ofert – ciągły nabór ofert.

 

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2640/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez zmianę jego brzmienia tj. pkt 8. Pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail podany w danych kontaktowych.

 

Ogłoszenie z dnia 09.01.2019 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 1 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2640/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania ofert o kolejne 14 dni tj. do dnia 23 stycznia 2019 roku do godz. 15.00.

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2640/InIn/2018. Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania pytań dotyczących niniejszego Zaproszenia do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie z dnia 19.12.2018 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 1 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania ofert o kolejne 21 dni tj. do dnia 9 stycznia 2019 roku do godz. 15.00.

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania pytań dotyczących niniejszego Zaproszenia do dnia 7 stycznia 2019 roku do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 1 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania ofert o kolejne 14 dni tj. do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania pytań dotyczących niniejszego Zaproszenia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 12.00.

 

 

Ogłoszenie z dnia 20.11.2018 r. o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z pkt 1 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia  22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania ofert o kolejne 14 dni tj. do dnia 5 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

Zgodnie z pkt 10 warunków zaproszenia do składania ofert zawartych w Zaproszeniu z dnia 22 października 2018 nr 2640/InIn/2018 Ogłaszający zmienia warunki Zaproszenia do składania ofert poprzez przedłużenie terminu do składania pytań dotyczących niniejszego Zaproszenia do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 12.00.

 

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 NR 2640/InIn/2018 DO SKŁADANIA OFERT NA NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIE/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw patenty.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty zakupu praw patenty.xls

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji .pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty zakupu licencji .xls