Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Oferta technologii

Oferta technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Praliny z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia"
 2. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Regulator odpływu wody montowany na sieci drenarskiej"
 3. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Urządzenie do monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost-Monitor”"
 4. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Blendy olejów tłoczonych na zimno o cechach prozdrowotnych i technicznych na bazie oleju ryżowego"
 5. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Blendy olejów tłoczonych na zimno o cechach prozdrowotnych i technicznych na bazie oleju z czarnuszki"
 6. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Pasta warzywna z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia"
 7. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni - BIOGAZ+ 2.0"
 8. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Mebel wielofunkcyjny"
 9. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze przesuwno - zaczepowe zwłaszcza do mebli"
 10. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Materiały opakowaniowe na bazie cząstek lignocelulozowych zaklejanych środkami pochodzenia naturalnego"
 11. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Biofunkcjonalny płyn do higieny intymnej dla kobiet"
 12. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Czekolada probiotyczna z dereniem jako składnikiem prozdrowotnym"
 13. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Pieczywo z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia"
 14. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Zupa warzywna z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia"
 15. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Słodka przekąska warzywna z dyni jadalnej wzbogaconej w jony wapnia"
 16. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Chleb mieszany z leżakowanymi liśćmi morwy białej, w szczególności dla diabetyków"
 17. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Aeroponiczna uprawa pomidora szklarniowego"
 18. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem spoiw pochodzenia naturalnego"
 19. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych"
 20. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia wykorzystania biomieszanki na bazie osadów ściekowych w celu zastosowania energetycznego i rolniczego"
 21. Oferta komercjalizacji technologii pn. "System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia"
 22. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji"
 23. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia"
 24. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Asystent eksploatatora oczyszczalni ścieków"
 25. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Suplement żelaza otrzymywany z kiełków roślinnych bogatych w ferrytynę"
 26. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów"
 27. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Panele z włókien konopnych przeznaczone do izolacji akustycznej i cieplnej"
 28. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Lekkie ustroje akustyczne z cząstek lignocelulozowych roślin jednorocznych"
 29. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej"
 30. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Technologia produkcji otrzymywania preparatu białkowego w drodze fizycznych procesów przetwórczych soku ziemniaczanego"
 31. Oferta komercjalizacji technologii pn. "System łączenia modułowego stelaża mebla do siedzenia i wypoczynku"
 32. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze przesuwno-zaczepne, w szczególności do mebli"
 33. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Stabilizator do ściany tylnej, zwłaszcza do mebli skrzyniowych"
 34. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli"
 35. Pakiet złączy zwłaszcza do mebli nie wymagających użycia narzędzi do montażu
 36. Pakiet złączy wymagających użycia prostych narzędzi do montażu
 37. Oferta komercjalizacji technologii otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
 38. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z glicerolu w warunkach semi-aerobowych
 39. Oferta komercjalizacji technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu
 40. Oferta komercjalizacji technologii wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych 
 41. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie
 42. Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
 43. Oferta komercjalizacji pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych
 44. Oferta na zakup pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. do zapylania roślin uprawianych pod osłonami w okresie jesienno-zimowym 
 45. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek"
 46. Oferta komercjalizacji programu komputerowego BIOPOWER
 47. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – cukrzyca typu I
 48. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nieswoiste zapalenie jelit
 49. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nadciśnienie
 50. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – otyłość
 51. Zaproszenie do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne

 

Oferty archiwalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Oprogramowanie do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni – Biogaz+"
 2. Oferta technologiczna sprzedaży miłorzębu dwuklapowego 'Hipokrates' - oferta nieaktualna
 3. Oferta komercjalizacji technologii pt. "Meble modułowe oparte na systemie łączenia lekkich zespołów łącznikami rozłącznymi" - oferta nieaktualna, upłynął termin składania ofert
 4. Oferta komercjalizacji technologii pt. Technologia zastosowania preparatu bakteriocynowego w paszach dla drobiu - oferta nieaktualna, upłynął termin składania ofert
 5. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania” - oferta nieaktualna
 6. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Wieloskładnikowy dodatek paszowy dla zwierząt, zwłaszcza dla prosiąt i jego zastosowania” - oferta nieaktualna
 7. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania" - oferta nieaktualna
 8. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania”-oferta nieaktualna
 9. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania - oferta nieaktualna
 10. Oferta komercjalizacji technologii pn. "BioID - biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej" - oferta nieaktualna